MENU

SIMULIA

Simulation for product, nature and life

Przestawiamy obszerny zestaw kursów wspierających rozwój kompetencji w obszarze zarządzania cyklem życia produktu za pomocą oprogramowania Team Center. Oferowane przez nas kursy prowadzone są przez doświadczonych inżynierów, którzy na co dzień wykorzystują przedstawiane przez nas rozwiązania przy realizacji złożonych projektów.

Nasz główny cel to przekazanie wiedzy w sposób dopasowany do oczekiwań klienta. Pozwoli to na wykorzystanie poznanych narzędzi w efektywny sposób w pracy.

Szkolenia Team Center

TEAMCENTER jest najpopularniejszym na świecie systemem do zarządzania cyklem życia produktu. Znajdujące się w naszej ofercie szkolenie TEAMCENTER pozwala w krótkim czasie opanować podstawy platformy roboczej, nauczyć się personalizowania ustawień oraz zapoznać się z metodami zarządzania obiektami i przepływem pracy. Przygotowywane przez nas kursy TEAMCENTER prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów, używających tego systemu w codziennej pracy. Dzięki temu uczestnicy poznają wszystkie najnowsze rozwiązania, stosowane w międzynarodowych korporacjach.

Dzięki wykorzystaniu przykładów wziętych z życia i odpowiedniej ilości ćwiczeń podczas szkolenia TEAMCENTER kursanci będą w stanie zwiększać efektywność produkcji, zarządzać danymi w przedsiębiorstwie oraz optymalizować proces projektowania i maksymalizować innowacje przez cały cykl życia produktu. Odbyty kurs TEAMCENTER bezpośrednio przełoży się na zwiększenie korzyści biznesowych przedsiębiorstwa i pozwoli na łatwiejsze podejmowane trafnych decyzji w oparciu o zgromadzone dane.

TEAMCENTER - szkolenie podstawowe

Wprowadzenie do platformy PLM – TEAMCENTER

Personalizacja przestrzeni roboczej

Zarządzanie obiektami

Workflow - zarządzanie przepływem pracy

Tworzenie szablonów

Wizualizacja danych

BOM – listy materiałowe

Symulacja pracy zespołowej

Przedstawiamy szeroki pakiet kursów wspierających rozwój w obszarze obsługi Simcenter 3D. Jest to multidyscyplinarne oraz zaawansowane środowisko.

Nasze szkolenia są prowadzone przez doskonałych inżynierów, którzy wykorzystują w codziennej pracy oferowane przez nas rozwiązania.

Nasz główny cel to dostarczenie wiedzy, która będzie dopasowana do oczekiwań klientów. Przełoży się to na bardziej precyzyjną pracę.

Szkolenia Simcenter 3D

Nowoczesne środowisko SIMCENTER 3D łączy ze sobą wiele metod obliczeniowych, dając konstruktorom, analitykom oraz projektantom zaawansowane narzędzia pozwalające na szybkie uzyskanie danych, na podstawie których dokonują oni kompleksowej oceny produktu przed fazą testowania prototypu. Szkolenie SIMCENTER 3D przeznaczone jest dla osób pragnących lepiej poznać to środowisko pracy i zdobyć kompetencje z zakresu przeprowadzania kompleksowych analiz. Uczestnicy zapoznają się z podstawami MES, a następnie przejdą do bardziej złożonych zagadnień szkolenia SIMCENTER 3D, takich jak tworzenie i edycja siatki elementów skończonych czy analiza otrzymanych wyników.

Po zakończeniu kursu SIMCENTER 3D użytkownik będzie w stanie posługiwać się w codziennej pracy szerokim pakietem narzędzi w sposób autonomiczny i efektywny. Znacznie ułatwi to inżynierom przeprowadzającym symulacje, określenie, jaki powinien być optymalny kierunek rozwoju projektowanego produktu. Kurs SIMCENTER 3D przygotowany jest w taki sposób, aby tryb nauczania dostosowany był do oczekiwań i potrzeb uczestników.

SIMCENTER 3D - analizy statyczne

NX CAE – analizy statyczne

 • Teoretyczne podstawy MES
 • Pojęcia podstawowe metody elementów skończonych
 • Wykorzystanie modeli numerycznych w procesie projektowym

 

Wprowadzenie do Advanced Simulation

 • Omówienie struktury projektu obliczeniowego
 • Od geometrii do wyników - etapy definiowania analizy
 • Proces obliczeniowy

 

Tworzenie i edycja siatki elementów skończonych

 • Metody tworzenia siatki 3D
 • Metody tworzenia siatki 2D
 • Metody tworzenia siatki 1D i 0D
 • Połączenia  siatki – definiowanie kontaktu, połączeń stawanych
 • Metody manualnej edycji siatki
 • Analiza jakości siatki
 • Przypisywanie właściwości i materiału do siatki

 

Definiowanie przypadku obliczeniowego

 • Przygotowanie geometrii
 • Geometria idealizowana i abstrakcyjna
 • Definiowanie warunków brzegowych – obciążenia i utwierdzenia
 • Zarządzanie warunkami brzegowymi przy użyciu Nawigatora symulacji
 • Techniki modelowania symetrii
 • Metody analizy złożeń
 • Przygotowanie do analizy statycznej

 

Analiza wyników obliczeń

 • Tworzenie map naprężeń i przemieszczeń
 • Dodawanie widoków i ich edycja
 • Animacja wyników
 • Generowanie raportów

Proponujemy szeroki zestaw szkoleń wspomagających rozwój kompetencji w obsłudze oprogramowania Solid Edge.

Oferowane przez nas kursy nadzorowane są przez doświadczonych inżynierów, którzy systematycznie wykorzystują przedstawione przez nas rozwiązania w codziennej pracy nad najbardziej wymagającymi projektami.

Naszym priorytetem jest przekazanie wiedzy w dostosowanej do oczekiwań klienta formie. Pozwoli to na wykorzystanie poznanych narządzi w codziennej pracy.

Szkolenia Solid Edge

Solid Edge to jeden z najnowocześniejszych w branży systemów CAD 3D pozwalający inżynierom szybko i efektywnie projektować zarówno pojedyncze detale, jak i kompleksowe złożenia obejmujące wiele tysięcy części. Oferujemy kurs Solid Edge na poziomie podstawowym, dla osób dopiero rozpoczynających pracę z tym system, jak i dla użytkowników zaawansowanych, którzy pragną zwiększyć zasób swoich kompetencji.

W trakcie podstawowego kursu Solid Edge uczestnicy zaznajomią się z cechami i możliwościami programu, a także dowiedzą się jak dopasować ustawienia do własnych preferencji. Następnie będą uczyć się szkicowania, modelowania części w trybie sekwencyjnym, pracy w trybie synchronicznym oraz technik budowy i zarządzania złożeniami.

Zaawansowane szkolenie Solid Edge porusza m.in. tematykę modelowania wieloobiektowego, korzystania z bibliotek operacji oraz menadżera wizji. Zachęcamy także do zapoznania się z ofertą szkolenia Solid Edge zajmującego się analizą wytrzymałością MES. Dzięki niemu uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie zbadać właściwości mechaniczne projektowanych elementów.

SOLID EDGE- szkolenie podstawowe

Infrastruktura

 • Wprowadzenie do pracy z systemem
 • Cechy i możliwości wykorzystania oprogramowania
 • Techniki tworzenia  i zarządzanie szablonami
 • Omówienie ustawień oraz ich dopasowanie do użytkownika
 • Korzystanie z menu radialnego

 

Szkicowanie

 • Omówienie narzędzi do definiowania profili
 • Narzędzia operacji – zaokrąglenia, fazowania
 • Metody rzutowania geometrii zewnętrznej
 • Opcje transformacji
 • Techniki wymiarowania geometrii
 • Definiowanie wiązań geometrycznych
 • Podstawowe metody analizy szkicu

 

Modelowanie części w trybie sekwencyjnym

 • Wprowadzenie do modelowania
 • Omówienie struktury modelu – path finder
 • Operacje tworzenia obiektów bryłowych
 • Techniki edycji geometrii bryłowej
 • Wykorzystanie szyków oraz transformacji geometrii

 

Praca w trybie synchronicznym

 • Zasady pracy z wykorzystaniem technologii synchronicznej
 • Tworzenie modeli bryłowych w technologii synchronicznej
 • Modelowanie hybrydowe
 • Edycja modeli synchronicznych

 

Modelowanie elementów z arkuszy blach

 • Omówienie interfejsu
 • Tworzenie oraz edycja cech typu zagięcie, wygięcie
 • Tworzenie  tabeli gięcia

 

Złożenia

 • Techniki budowy i zarządzania złożeniami
 • Metody pozycjonowania komponentów
 • Tworzenie relacji w złożeniach
 • Wykorzystanie zestawu konfiguracji
 • Analiza kolizji oraz stopni swobody
 • Zarządzanie złożeniami zawierającymi komponenty synchroniczne

 

Dokumentacja 2D

 • Techniki tworzenia dokumentacji rysunkowej 2D
 • Tworzenie dokumentacji montażowej
 • Metody wymiarowania
 • Tworzenie i edycja ramek rysunkowych
 • Tworzenie i zarządzanie listą materiałową

SOLID EDGE- szkolenie zaawansowane

Wykorzystanie menadżera rewizji

Operacje algebry Boole’a

Tworzenie i zarządzanie rodziną części oraz złożeń

Tworzenie i wykorzystanie części uproszczonych

Zaawansowane techniki modelowania części bryłowych w trybie synchronicznym oraz sekwencyjnym

Wykorzystanie bibliotek operacji

SOLID EDGE - analiza wytrzymałościowa MES

Wprowadzenie do obliczeń z wykorzystaniem metody elementów skończonych

Omówienie kroków analizy MES

Definiowanie warunków brzegowych

Metody tworzenia i modyfikacji siatek elementów skończonych

Techniki dodawania obciążenia do konstrukcji

Narzędzia optymalizacji konstrukcji

Techniki analizy wyników

Oferujemy szeroki zestaw kursów, które pomogą rozwijać kompetencje w obszarze wsparcia rozwoju produktu – NX CAD oraz NX CAM. Nasze szkolenia są prowadzone przez znakomitych inżynierów, którzy wykorzystują w codziennej pracy oferowane przez nas rozwiązania przy Nasz główny cel to przekazanie wiedzy w sposób dopasowany do oczekiwań klienta. Przełoży się to na redukcję czasu oraz kosztów.

Szkolenia NX CAD oraz NX CAM

Oferujemy kursy NX CAD oraz CAM na poziomie podstawowym, przeznaczone dla osób, które pragną poznać te systemy i zdobyć kompetencje pozwalające na samodzielne wykorzystywanie dostępnych w ich ramach narzędzi oraz aplikacji. Szkolenie NX CAD jest doskonałym wprowadzeniem do środowiska wspierającego procesy produkcji, projektowanie oraz tworzenie symulacji, co bezpośrednio przekłada się na lepszą optymalizację pracy w przedsiębiorstwie. W trakcie szkolenia CAD uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności tworzenia zaawansowanych przestrzennych modeli, korzystając ze szkicownika. Będą używać narzędzi Shell oraz Hole, a także nauczą się tworzyć złożenia.

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają certyfikat w języku polskim oraz obcym (opcjonalnie), potwierdzający zdobycie nowych kompetencji. W trakcie trwania zajęć każdy może liczyć na indywidualne podejście i pełną uwagę prowadzących. Pracujemy w niewielkich grupach, co pozwala na większą efektywność. Zatrudniamy wyłącznie najlepszych specjalistów z branży, którzy w codziennej pracy stosują przekazywaną na szkoleniach wiedzę. W cenę kursów wliczone są materiały dydaktyczne.

Kurs CAD CAM przeznaczony jest dla osób, chcących poznać podstawy obróbki 2.5 - osiowej oraz 3 - osiowej. Na zajęciach omówione będą procesy frezowania, toczenia, wycinania oraz wytaczania w środowisku NX. Uczestnicy nauczą się kodować urządzenia CNC oraz maszyny pomiarowe CMM. W trakcie szkolenia CAM poruszony zostanie także temat bibliotek narzędziowych i materiałowych oraz tworzenia dokumentacji technologicznej.

Ukończenie szkolenia CAD CAM przygotuje użytkownika do stworzenia modelu wraz z rysunkiem technicznym, wyboru parametrów oraz metody obróbki, wygenerowania ścieżek narzędzi, a także sprawdzenia ich prawidłowości.

Kursy CAM i CAD przeznaczone są dla osób, które posiadają umiejętności obsługi komputera na dobrym poziomie oraz posługują się funkcjami trygonometrycznymi i układami współrzędnych na poziomie podstawowym. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

NX CAD - szkolenie podstawowe

Wprowadzenie do pracy w systemie NX

 • Omówienie interfejsu użytkownika
 • Otwieranie i tworzenie plików *.prt
 • Metody manipulacji i wizualizacji modelu
 • Układy współrzędnych w przestrzeni roboczej

 

Szkicowanie

 • Szkicowanie bezpośrednie i w środowisku szkicownika
 • Omówienie narzędzi do definiowania profili
 • Techniki wymiarowania geometrii
 • Dodawanie wiązań geometrycznych
 • Operacje na profilach

 

Modelowanie bryłowe

 • Praca z wykorzystaniem warstw
 • Metody budowania geometrii
 • Tworzenie elementów pomocniczych – punkt, wektor, płaszczyzna
 • Wyciągnięcia proste i po ścieżce
 • Operacje na krawędziach i ścianach
 • Wykorzystywanie cech predefiniowanych – otwory, rowki, kieszenie
 • Operacje boolowskie
 • Powielanie cech geometrii – opcje szyku i odbicia lustrzanego
 • Funkcje Nawigatora części – edytowanie operacji, grupowanie
 • Podstawy parametryzacji modelu

 

Modelowanie synchroniczne

 • Edycja geometrii poprzez przemieszczanie ścian modelu
 • Edycja geometrii poprzez nadanie wymiarów sterujących i relacji geometrycznych
 • Optymalizacja ścian modelu

 

Złożenia części

 • Opcje wczytywania złożeń
 • Zarządzanie złożeniem przy użyciu Nawigatora złożenia
 • Wstawianie komponentów do złożenia
 • Manipulacja i pozycjonowanie komponentów e złożeniu
 • Definiowanie relacji geometrycznych pomiędzy komponentami
 • Podstawy analizy relacji przestrzennej – wykrywanie kolizji
 • Modelowanie w kontekście złożenia

 

Dokumentacja techniczna

 • Metody tworzenia dokumentacji 2D
 • Dodawanie i edycja ramki oraz tabeli rysunkowej
 • Tworzenie podstawowych widoków i rzutów
 • Metody wymiarowania
 • Wstawianie tekstu i adnotacji rysunkowych
 • Wykorzystanie warstw w dokumentacji
 • Zarządzanie widokami i arkuszami rysunkowymi

NX CAM - szkolenie podstawowe

Wprowadzenie do systemu NX CAM:

 • Omówienie i dostosowanie interfejsu użytkownika
 • Nawigacja i tryby oprogramowania
 • Schemat opracowania projektu
 • Wczytanie pliku CAD do obróbki
 • Integracja CAM Express z oprogramowaniem CAD
 • Praca ze złożeniami
 • Biblioteki narzędziowe i materiałowe
 • Operacje na module i symulacja obróbki
 • Generowanie kodu i dokumentacji technologicznej

 

Obróbka 2.5 osiowa (typu Planar):

 • Planowanie
 • Obróbka zgrubna
 • Obróbka półwykańczająca
 • Obróbka wykańczająca
 • Obróbka wysp i kieszeni
 • Obróbka z osiami indeksowanymi
 • Wiercenie
 • Gwintowanie
 • Grawerowanie

 

Obróbka 3 osiowa (typu ZLevel, Contour i Streamline)

 

Wycinanie drutowe:

 • Operacje wycinarek drutowych 2 i 4 osiowych
 • Obróbka profili otwartych
 • Obróbka wewnętrzna i  zewnętrzna
 • Usuwanie materiału ze środka detalu

 

Toczenie:

 • Obróbka wewnętrzna i  zewnętrzna
 • Operacje zgrubne
 • Planowanie
 • Obróbka wykańczająca
 • Nacinanie
 • Wiercenie
 • Gwintowanie

©Copyright 2017 - DAVINCI. All rights reserved. Realizacja: 3motion