MENU

Proponujemy szeroki zestaw szkoleń wspomagających rozwój kompetencji w obsłudze oprogramowania Solid Edge.

Oferowane przez nas kursy nadzorowane są przez doświadczonych inżynierów, którzy systematycznie wykorzystują przedstawione przez nas rozwiązania w codziennej pracy nad najbardziej wymagającymi projektami.

Naszym priorytetem jest przekazanie wiedzy w dostosowanej do oczekiwań klienta formie. Pozwoli to na wykorzystanie poznanych narządzi w codziennej pracy.

Szkolenia Solid Edge

Solid Edge to jeden z najnowocześniejszych w branży systemów CAD 3D pozwalający inżynierom szybko i efektywnie projektować zarówno pojedyncze detale, jak i kompleksowe złożenia obejmujące wiele tysięcy części. Oferujemy kurs Solid Edge na poziomie podstawowym, dla osób dopiero rozpoczynających pracę z tym system, jak i dla użytkowników zaawansowanych, którzy pragną zwiększyć zasób swoich kompetencji.

W trakcie podstawowego kursu Solid Edge uczestnicy zaznajomią się z cechami i możliwościami programu, a także dowiedzą się jak dopasować ustawienia do własnych preferencji. Następnie będą uczyć się szkicowania, modelowania części w trybie sekwencyjnym, pracy w trybie synchronicznym oraz technik budowy i zarządzania złożeniami.

Zaawansowane szkolenie Solid Edge porusza m.in. tematykę modelowania wieloobiektowego, korzystania z bibliotek operacji oraz menadżera wizji. Zachęcamy także do zapoznania się z ofertą szkolenia Solid Edge zajmującego się analizą wytrzymałością MES. Dzięki niemu uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie zbadać właściwości mechaniczne projektowanych elementów.

SOLID EDGE- szkolenie podstawowe

Infrastruktura

 • Wprowadzenie do pracy z systemem
 • Cechy i możliwości wykorzystania oprogramowania
 • Techniki tworzenia  i zarządzanie szablonami
 • Omówienie ustawień oraz ich dopasowanie do użytkownika
 • Korzystanie z menu radialnego

 

Szkicowanie

 • Omówienie narzędzi do definiowania profili
 • Narzędzia operacji – zaokrąglenia, fazowania
 • Metody rzutowania geometrii zewnętrznej
 • Opcje transformacji
 • Techniki wymiarowania geometrii
 • Definiowanie wiązań geometrycznych
 • Podstawowe metody analizy szkicu

 

Modelowanie części w trybie sekwencyjnym

 • Wprowadzenie do modelowania
 • Omówienie struktury modelu – path finder
 • Operacje tworzenia obiektów bryłowych
 • Techniki edycji geometrii bryłowej
 • Wykorzystanie szyków oraz transformacji geometrii

 

Praca w trybie synchronicznym

 • Zasady pracy z wykorzystaniem technologii synchronicznej
 • Tworzenie modeli bryłowych w technologii synchronicznej
 • Modelowanie hybrydowe
 • Edycja modeli synchronicznych

 

Modelowanie elementów z arkuszy blach

 • Omówienie interfejsu
 • Tworzenie oraz edycja cech typu zagięcie, wygięcie
 • Tworzenie  tabeli gięcia

 

Złożenia

 • Techniki budowy i zarządzania złożeniami
 • Metody pozycjonowania komponentów
 • Tworzenie relacji w złożeniach
 • Wykorzystanie zestawu konfiguracji
 • Analiza kolizji oraz stopni swobody
 • Zarządzanie złożeniami zawierającymi komponenty synchroniczne

 

Dokumentacja 2D

 • Techniki tworzenia dokumentacji rysunkowej 2D
 • Tworzenie dokumentacji montażowej
 • Metody wymiarowania
 • Tworzenie i edycja ramek rysunkowych
 • Tworzenie i zarządzanie listą materiałową

SOLID EDGE- szkolenie zaawansowane

Wykorzystanie menadżera rewizji

Operacje algebry Boole’a

Tworzenie i zarządzanie rodziną części oraz złożeń

Tworzenie i wykorzystanie części uproszczonych

Zaawansowane techniki modelowania części bryłowych w trybie synchronicznym oraz sekwencyjnym

Wykorzystanie bibliotek operacji

SOLID EDGE - analiza wytrzymałościowa MES

Wprowadzenie do obliczeń z wykorzystaniem metody elementów skończonych

Omówienie kroków analizy MES

Definiowanie warunków brzegowych

Metody tworzenia i modyfikacji siatek elementów skończonych

Techniki dodawania obciążenia do konstrukcji

Narzędzia optymalizacji konstrukcji

Techniki analizy wyników

©Copyright 2017 - DAVINCI. All rights reserved. Realizacja: 3motion