MENU

Oferujemy szeroki zestaw kursów, które pomogą rozwijać kompetencje w obszarze wsparcia rozwoju produktu – NX CAD oraz NX CAM. Nasze szkolenia są prowadzone przez znakomitych inżynierów, którzy wykorzystują w codziennej pracy oferowane przez nas rozwiązania przy Nasz główny cel to przekazanie wiedzy w sposób dopasowany do oczekiwań klienta. Przełoży się to na redukcję czasu oraz kosztów.

Szkolenia NX CAD oraz NX CAM

Oferujemy kursy NX CAD oraz CAM na poziomie podstawowym, przeznaczone dla osób, które pragną poznać te systemy i zdobyć kompetencje pozwalające na samodzielne wykorzystywanie dostępnych w ich ramach narzędzi oraz aplikacji. Szkolenie NX CAD jest doskonałym wprowadzeniem do środowiska wspierającego procesy produkcji, projektowanie oraz tworzenie symulacji, co bezpośrednio przekłada się na lepszą optymalizację pracy w przedsiębiorstwie. W trakcie szkolenia CAD uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności tworzenia zaawansowanych przestrzennych modeli, korzystając ze szkicownika. Będą używać narzędzi Shell oraz Hole, a także nauczą się tworzyć złożenia.

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają certyfikat w języku polskim oraz obcym (opcjonalnie), potwierdzający zdobycie nowych kompetencji. W trakcie trwania zajęć każdy może liczyć na indywidualne podejście i pełną uwagę prowadzących. Pracujemy w niewielkich grupach, co pozwala na większą efektywność. Zatrudniamy wyłącznie najlepszych specjalistów z branży, którzy w codziennej pracy stosują przekazywaną na szkoleniach wiedzę. W cenę kursów wliczone są materiały dydaktyczne.

Kurs CAD CAM przeznaczony jest dla osób, chcących poznać podstawy obróbki 2.5 - osiowej oraz 3 - osiowej. Na zajęciach omówione będą procesy frezowania, toczenia, wycinania oraz wytaczania w środowisku NX. Uczestnicy nauczą się kodować urządzenia CNC oraz maszyny pomiarowe CMM. W trakcie szkolenia CAM poruszony zostanie także temat bibliotek narzędziowych i materiałowych oraz tworzenia dokumentacji technologicznej.

Ukończenie szkolenia CAD CAM przygotuje użytkownika do stworzenia modelu wraz z rysunkiem technicznym, wyboru parametrów oraz metody obróbki, wygenerowania ścieżek narzędzi, a także sprawdzenia ich prawidłowości.

Kursy CAM i CAD przeznaczone są dla osób, które posiadają umiejętności obsługi komputera na dobrym poziomie oraz posługują się funkcjami trygonometrycznymi i układami współrzędnych na poziomie podstawowym. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

NX CAD - szkolenie podstawowe

Wprowadzenie do pracy w systemie NX

 • Omówienie interfejsu użytkownika
 • Otwieranie i tworzenie plików *.prt
 • Metody manipulacji i wizualizacji modelu
 • Układy współrzędnych w przestrzeni roboczej

 

Szkicowanie

 • Szkicowanie bezpośrednie i w środowisku szkicownika
 • Omówienie narzędzi do definiowania profili
 • Techniki wymiarowania geometrii
 • Dodawanie wiązań geometrycznych
 • Operacje na profilach

 

Modelowanie bryłowe

 • Praca z wykorzystaniem warstw
 • Metody budowania geometrii
 • Tworzenie elementów pomocniczych – punkt, wektor, płaszczyzna
 • Wyciągnięcia proste i po ścieżce
 • Operacje na krawędziach i ścianach
 • Wykorzystywanie cech predefiniowanych – otwory, rowki, kieszenie
 • Operacje boolowskie
 • Powielanie cech geometrii – opcje szyku i odbicia lustrzanego
 • Funkcje Nawigatora części – edytowanie operacji, grupowanie
 • Podstawy parametryzacji modelu

 

Modelowanie synchroniczne

 • Edycja geometrii poprzez przemieszczanie ścian modelu
 • Edycja geometrii poprzez nadanie wymiarów sterujących i relacji geometrycznych
 • Optymalizacja ścian modelu

 

Złożenia części

 • Opcje wczytywania złożeń
 • Zarządzanie złożeniem przy użyciu Nawigatora złożenia
 • Wstawianie komponentów do złożenia
 • Manipulacja i pozycjonowanie komponentów e złożeniu
 • Definiowanie relacji geometrycznych pomiędzy komponentami
 • Podstawy analizy relacji przestrzennej – wykrywanie kolizji
 • Modelowanie w kontekście złożenia

 

Dokumentacja techniczna

 • Metody tworzenia dokumentacji 2D
 • Dodawanie i edycja ramki oraz tabeli rysunkowej
 • Tworzenie podstawowych widoków i rzutów
 • Metody wymiarowania
 • Wstawianie tekstu i adnotacji rysunkowych
 • Wykorzystanie warstw w dokumentacji
 • Zarządzanie widokami i arkuszami rysunkowymi

NX CAM - szkolenie podstawowe

Wprowadzenie do systemu NX CAM:

 • Omówienie i dostosowanie interfejsu użytkownika
 • Nawigacja i tryby oprogramowania
 • Schemat opracowania projektu
 • Wczytanie pliku CAD do obróbki
 • Integracja CAM Express z oprogramowaniem CAD
 • Praca ze złożeniami
 • Biblioteki narzędziowe i materiałowe
 • Operacje na module i symulacja obróbki
 • Generowanie kodu i dokumentacji technologicznej

 

Obróbka 2.5 osiowa (typu Planar):

 • Planowanie
 • Obróbka zgrubna
 • Obróbka półwykańczająca
 • Obróbka wykańczająca
 • Obróbka wysp i kieszeni
 • Obróbka z osiami indeksowanymi
 • Wiercenie
 • Gwintowanie
 • Grawerowanie

 

Obróbka 3 osiowa (typu ZLevel, Contour i Streamline)

 

Wycinanie drutowe:

 • Operacje wycinarek drutowych 2 i 4 osiowych
 • Obróbka profili otwartych
 • Obróbka wewnętrzna i  zewnętrzna
 • Usuwanie materiału ze środka detalu

 

Toczenie:

 • Obróbka wewnętrzna i  zewnętrzna
 • Operacje zgrubne
 • Planowanie
 • Obróbka wykańczająca
 • Nacinanie
 • Wiercenie
 • Gwintowanie

©Copyright 2017 - DAVINCI. All rights reserved. Realizacja: 3motion