Ciekawostki

Leonardo da Vinci stworzył projekt pierwszego wozu pancernego już w 1485 roku

MENU

SIMCENTER 3D

 

 

SIMCENTER 3D - wielozadaniowa symulacja (dawniej NX CAE)

Simcenter to zaawansowane, multidyscyplinarne środowisko przeznaczone dla analityków, projektantów oraz inżynierów, których zadaniem jest poszukiwanie różnych alternatywnych rozwiązań projektowych i uzyskiwanie danych dotyczących wydajności produktu. Simcenter pozwala na prognozowanie wydajności produktów na podstawie projektów 3D. Geometrię można zaimportować z dowolnego źródła CAD, a modele analityczne przygotować w ujednoliconym środowisku do zastosowania w wielu metodach CAE, w tym metodach elementów skończonych, elementów brzegowych, analizy mechaniki płynów oraz dynamiki układów wieloczłonowych. Wysokiej klasy rozwiązania wielobranżowe zintegrowane w pakiecie Simcenter można skalować, dostosowując je do potrzeb ogólnych analityków CAE i specjalistów w danej dziedzinie. Ponadto powiązanie symulacji 3D z rozwiązaniami Simcenter w zakresie symulacji 1D i testowania umożliwia osiągnięcie niezrównanej dokładności symulacji. Dzięki rozwiązaniom Simcenter 1D można przewidzieć wydajność wielodomenowego układu z wykorzystaniem bogatego zestawu wstępnie zdefiniowanych bibliotek fizycznych i aplikacyjnych, a także budować realistyczne modele do walidacji strategii sterowania. Oprogramowanie umożliwia jednoczesne korzystanie z modeli 1D i 3D w celu precyzyjnego zarejestrowania pełnego wielodomenowego zachowania tworzonego produktu.

 

Dostępne funkcje programu

Oprogramowanie SIMCENTER 3D skupione jest na obszarach analizy oraz zwiększania wydajności rozmaitych obiektów konstrukcyjnych, jeszcze na etapie opracowania dlań projektów. W ramach swoich funkcjonalności zapewnia przede wszystkim:

  • Szczegółową, rzetelną i bazującą na zaawansowanych technicznie symulacjach analizę konstrukcji, kompozytów, akustyki, termiki, mechaniki płynów oraz ruchu, a także kompleksowe badanie Multiphysics, które uwzględnia dużą ilość czynników fizycznych mających miejsce jednocześnie,
  • Możliwość optymalizacji procedur konstrukcyjnych, która pozwala np. zredukować wagę lub objętość materiałów zastosowanych w ramach danego elementu, zachowując jednocześnie takie same parametry wytrzymałościowe. W przypadku zainteresowania ofertą lub chęci pozyskania dodatkowych informacji na temat środowiska SIMCENTER 3D serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Najważniejsze cechy oprogramowania

Solver NX Nastran stanowi podstawę nowoczesnego środowiska, na którym opiera się SIMCENTER 3D. Kluczową zaletą programu jest integracja wielu niejednolitych dziedzin obliczeniowych, dedykowanych do stosowania przez inżynierów. Umożliwia on szybkie pozyskiwanie rzetelnych danych, za pośrednictwem których możliwe jest udzielenie wsparcia podczas decydowania o kluczowych kwestiach związanych z danym produktem. Rozwiązanie to uwzględnia jedne z najlepszych dostępnych na rynku funkcji przeznaczonych do modelowania analiz. Ponadto może również wspierać zewnętrzne narzędzia, takie jak np. Ansys, MSC Nastran lub Abagus.

Do dużych zalet oprogramowania SIMCENTER 3D należy możliwość rozszerzenia zakresu jego dostępnych funkcji o narzędzia przynależne środowisku LMS Virtual.Lab. Spośród wspomnianych rozwiązań warto wyszczególnić m.in. całkowicie zintegrowane analizy wibracyjno-akustyczne, bazujące zarówno na technice elementów skończonych, jak i na metodzie równań brzegowych. Ponadto proponowany przez nas program oferuje także opcję pracy przy wykorzystaniu symulacji jednowymiarowych, opartym na otoczeniu Imagine.Lab Amesim oraz możliwość przeprowadzania integracji z systemem Teamcenter, pozwalającym na efektywne zarządzanie danymi.

©Copyright 2017 - DAVINCI. All rights reserved. Realizacja: 3motion