MENU

W modelowaniu powierzchniowym często wykorzystywane są narzędzia pozwalające na tworzenie powierzchni poprzez przeciągnięcie profilu wzdłuż prowadnic. Funkcja Variational Sweep (Przeciągnięcie zmienne) umożliwia sterowanie zmianą wymiarów i położenia przekroju wzdłuż prowadnicy. 

©Copyright 2017 - DAVINCI. All rights reserved. Realizacja: 3motion