MENU

Pełna lista skrótów klawiszowych dostępna jest przez:

  • Wpisanie Shortcut Keys dla wersji angielskiej lub skróty klawiszowe dla wersji polskiej w command window;
  • Dostępne z górnego paska narzędziowego:                    

Menu>Information>Custom Menu> Shortcut Keys w wersji angielskiej lub Menu>Informacje>Paski Menu>Skróty klawiszowe w wersji polskiej.

W celu skonfigurowania własnych skrótów klawiszowych należy użyć skrótu klawiaturowego Ctrl+1 w celu wejścia do menu customize, następnie po wybraniu odpowiedniej opcji, przypisać do niej skrót przez przycisk klawiatura/keyboard.

Domyślne podstawowe skróty klawiaturowe w programie NX:

 

Opcja/Narzędzie

Skrót

Plik > Nowy

CTRL + N

Plik > Otwórz

CTRL + O

Plik > Zapisz > Zapisz

CTRL + S

Plik > Zapisz > Zapisz jako

CTRL + SHIFT + A

Plik > Plotuj

CTRL + P

Plik > Wykonaj > GRIP

CTRL + G

Plik > Wykonaj > Sprawdź GRIP

CTRL + SHIFT + G

Plik > Wykonaj > NX Open

CTRL + U

Edytuj > Cofnij

CTRL + Z

Edytuj > Ponów

CTRL + Y

Edytuj > Wytnij

CTRL + X

Edytuj > Kopiuj

CTRL + C

Edytuj > Wklej

CTRL + V

Edytuj > Usuń

CTRL + D lub DELETE

Edytuj > Wyświetlanie obiektu

CTRL + J

Edytuj > Przemieść obiekt

CTRL + T

Pokaż i ukryj

CTRL + W

Ukryj teraz

CTRL + SHIFT + I

Ukryj

CTRL + B

Pokaż

CTRL + SHIFT + K

Pokaż wszystkie

CTRL + SHIFT + U

Odwróć widoczność

CTRL + SHIFT ++ B

Priorytet wyboru - Cecha

SHIFT + F

Priorytet wyboru - Ścianka

SHIFT + G

Priorytet wyboru - Bryła

SHIFT + B

Priorytet wyboru - Krawędź

SHIFT + E

Priorytet wyboru - Komponent

SHIFT + C

Wybierz wszystko

CTRL + A

Informacje

CTRL + SHIFT + S

Informacje o obiekcie

CTRL + I

Pełny Ekran

ALT + ENTER

Maksymalizacja paska zasobów

F11

Aktualne okno dialogowe

F3

Pomoc kontekstowa

F1

Pokaż/Ukryj WCS

W

Ustawienia warstw

CTRL +L

Dopasuj

CTRL + F

Odśwież

F5

Powiększ/zmniejsz

CTRL + SHIFT + Z lub F6

Obróć

CTRL + R lub F7

Najbliższy widok

F8

Orientuj widok do szkicu

SHIFT + F8

Resetuj orientację

CTRL + F8

Edytuj przekrój

CTRL + H

Śledzenie promieni Studio

CTRL + SHIFT + W

Wysokojakościowy obraz

CTRL + SHIFT + H

Nowy układ

CTRL + SHIFT + N

Otwórz układ

CTRL + SHIFT + O

Dopasuj wszystkie układy

CTRL + SHIFT + F

Przełącz okno

CTRL + TAB

Przesuń uchwyt w lewo

SHIFT + F1

Przesuń uchwyt w prawo

SHIFT + F2

Ustaw odniesienie obrotu

CTRL + F2

Kasuj odniesienie obrotu

CTRL + F3

Powtórz polecenie

F4

Dostosuj

CTRL + 1

Interfejs użytkownika

CTRL + 2

Preferencje wizualizacji

CTRL + SHIFT + W

Preferencje wyboru

CTRL + SHIFT + T

Preferencje obiektu

CTRL + SHIFT + J

Aplikacja modelowanie

CTRL + M lub M

Aplikacja Shape studio

CTRL + ALT + S

Aplikacja Drafting

CTRL + SHIFT + D

Aplikacja Manufacturing

CTRL + ALT + M

Aplikacja Inspection

CTRL + ALT + I

Aplikacja Projektant linii

CTRL + SHIFT + L

Aplikacja Ruch

CTRL + ALT + K

Aplikacja Blacha

CTRL + SHIFT + M

Aplikacja PCB Design

CTRL + ALT + P

Analiza - odśwież wykres krzywizny

CTRL + SHIFT + C

Widok aksjonometryczny trójwymiarowy

HOME

Widok izometryczny

END

Widok Góra

CTRL + ALT + T

Widok Przód

CTRL + ALT + F

Widok Prawy

CTRL + ALT + R

Widok Lewy

CTRL + ALT + L

Wyrażenia

CTRL + E

Ustaw pierwszą cechę jako bieżącą

CTRL + SHIFT + HOME

Ustaw wcześniejszą cechę jako bieżącą

CTRL + SHIFT + strzałka w lewo

Ustaw następną cechę jako bieżącą

CTRL + SHIFT + strzałka w prawo

Ustaw ostatnią cechę jako bieżącą

CTRL + SHIFT + END

Journal - Odtwórz

ALT + F8

Journal - Edytuj

ALT + F11

Makro - Rozpocznij rejestrowanie

CTRL + SHIFT + R

Makro - Odtwórz

CTRL + SHIFT + P

Film - Zapisz

ALT + F5

Film - Pauza

ALT + F6

Film - Zatrzymaj

ALT + F7

©Copyright 2017 - DAVINCI. All rights reserved. Realizacja: 3motion